Tuotteistaminen ja palvelumuotoilu | SeAMK Y-Zone

Tuotteistaminen ja palvelumuotoilu

Tuotteistamisen perusajatus on uuden tuotteen tai palvelun kehittäminen asiakkaiden tarpeita vastaavaksi niin, että se on mahdollisimman kilpailukykyinen alan markkinoilla.

Suunnitelmallinen tuotteistaminen pienentää epäonnistumisen riskiä. Tuotteistamista tarvitaan niin asiakkaan kuin myyjänkin näkökulmasta. Hyvin tuotteistettu tuote tai palvelu on helppo ostaa, helppo myydä sekä helppo tuottaa. Parhaimmillaan tuotteistaminen johtaa tehokkaaseen resurssien käyttöön, ominaisuuksiltaan ylivertaiseen tuotteeseen tai palveluun sekä haluttuun asiakaskokemukseen.

Palvelumuotoilu tarkoittaa palvelujen innovointia, kehittämistä ja suunnittelua eri muotoilun menetelmillä.

Palvelumuotoilun keskeisenä tavoitteena on palvelukokemuksen käyttäjälähtöinen suunnittelu siten, että palvelu vastaa sekä käyttäjien tarpeita että palvelun tarjoajan liiketoiminnallisia tavoitteita. Palvelumuotoilussa keskeisenä asiakkaan palvelukokemuksen rakennuspalikoita ovat palvelun kontaktipisteet, palvelutuokiot ja palvelupolku, joita muotoilussa kehitetään moniaistillisiksi.

Lisätietoja ja apua uuden tuotteen tai palvelun tuotteistamisessa tai palvelumuotoilussa saat koulumme asiantuntijoilta. Ota rohkeasti yhteyttä!

Kysy lisää

Tumma, silmälasipäinen nainen seisoo käsi lanteillaan.

Seliina Päällysaho

Tutkimuspäällikkö

sähköposti

Seliina.Paallysaho(a)seamk.fi

puhelin

+358408302199