Immateriaalioikeudet | SeAMK Y-Zone

Immateriaalioikeudet

Aineettomien oikeuksien eli immateriaalioikeuksien selvittäminen ja hallinta ovat perusedellytyksiä oman osaamisen tai yritysidean kaupallistamisen suunnittelussa.

Oikeuksien omistajuus määrittää sen, kuka oikeuksia voi hyödyntää. Aineettomien oikeuksien suojaamiseen on useita eri tapoja, joita yhdistelemällä voidaan suojauksesta saada monipuolinen ja vahva.

Omien oikeuksien suojaaminen vaatii kuitenkin suunnitelmallisuutta, aktiivisuutta ja pientä pääomaa. Oikeuden hyödyntämisestä voi syntyä uutta liiketoimintaa, lisensointia, myyntiä tai käyttöä tutkimuksen taustamateriaalia.

Aineettomat oikeudet voidaan jakaa tekijänoikeuksiin ja teollisoikeuksiin. Tekijänoikeus suojaa henkisen työn tuloksena syntyneitä teoksia, kuten tekstiä, piirroksia ja valokuvia. Tekijänoikeus teokseen syntyy automaattisesti, eikä sitä tarvitse erikseen hakea Patentti- ja rekisterihallitukselta.

Teollisoikeuksien suojaa on haettava erikseen.  Teollisoikeudellisia suojamuotoja ovat

  • patentti (uusi keksintö tai tekninen ratkaisu)
  • tavaramerkki (tuotteen tai palvelun erottuminen muista, esim. nimi, logo tai niiden yhdistelmä)
  • hyödyllisyysmalli (tekninen ratkaisu, joka rekisteröidään ilman uutuustutkimusta)
  • mallioikeus (konkreettisen esineen muotoilun suoja)

Immateriaalioikeuksien lisäksi on olemassa muuta aineetonta omaisuutta, joka liittyy läheisesti liiketoiminnan suojaamiseen. Yrityksen toiminimi ja verkkotunnus ovat hyvin lähellä tavaramerkkiä vaikka eivät lukeudu varsinaisiin immateriaalioikeuksiin. Liikesalaisuuksista voidaan sopia erillisellä sopimuksella.

Lisätietoja  ja apua oman idean, keksinnön, tutkimuksen tai toimintatavan suojaamiseen saat koulumme asiantuntijoilta. Ota rohkeasti yhteyttä!

Kysy lisää

Tumma, silmälasipäinen nainen seisoo käsi lanteillaan.

Seliina Päällysaho

Tutkimuspäällikkö

sähköposti

Seliina.Paallysaho(a)seamk.fi

puhelin

+358408302199