Yrittäjyysjuonne opetussuunnitelmissa | SeAMK Y-Zone

Yrittäjyysjuonne opetussuunnitelmissa

Osaamisjuonteiden tarkoituksena on, että kaikissa SeAMKin tutkinto-ohjelmien opinnoissa (perusopinnot, ammattiopinnot, ammattitaitoa edistävä harjoittelu, opinnäytetyö) olisi nähtävissä juonteiden mukaisen osaamisen kehittyminen läpi koulutuksen. Opetussuunnitelmissa tehdään näkyviksi seuraavat juonteet: tiedonhankinta, kansainvälisyys, kestävä kehitys, uraohjaus ja yrittäjyys. Juonteet on valittu perustuen SeAMKin selvityksiin ja tutkimuksiin, SeAMKin suunnitelmiin ja strategioihin sekä ammattikorkeakoulutuksen kansallisiin ja kansainvälisiin suosituksiin ja säädöksiin.

Yrittäjyysjuonteen mukaisilla opinnoilla autetaan opiskelijaa ymmärtämään yrittäjyyden ja yritystoiminnan keskeinen ja kasvava osuus yhteiskunnassa. Tulevaisuuden työelämässä on yhä tavanomaisempaa työskennellä ajallisesti peräkkäin tai osin yhtä aikaa sekä julkisella että yksityisellä sektorilla. Työ voi olla joko päätoimista tai osa-aikaista yrittäjyyttä. Käytännössä tämä merkitsee samalla myös moniammatillisuuden ja monialaisen osaamisen tarpeen merkittävää lisääntymistä.

Kysy lisää

Nainen seisoo käsi neuletakin liepeessä.

Tuija Vasikkaniemi

Opetuksen kehittämispäällikkö

sähköposti

Tuija.Vasikkaniemi(a)seamk.fi

puhelin

+358408680222