Yrittäjyyden perusopinnot

Yrittäjähenkisyys on osa SeAMKin perusluonnetta. Y-zone tarjoaa monipuolisesti opintoja yrittäjyyden eri vaiheista, perustiedoista aina syvällisempiin kursseihin, joiden avulla voit toteuttaa itseäsi ja kehittää ideoitasi eteenpäin osana opintojasi. Opintoja voi suorittaa myös verkossa.

Yrittäjyyteen liittyviä tietojen ja taitojen opiskeluun eri ohjelmat tarjoavat erilaisia sisältöjä. Kaikille SeAMKin opiskelijoille yhteisiä ovat kuitenkin 5 op laajuiset yrittäjyyden ja innovoinnin perusopinnot. Laajempia pedagogisia ratkaisuja ja oppimisympäristöjä eri yksiköissä ovat esim. virtuaaliyritystoiminta, Projektipaja ja työelämälähtöinen projektioppiminen ja koko korkeakoululle yhteinen SeAMKPro.

Yrittäjyyden opinnoissa painopiste on teorian lisäksi vilkkaassa vuorovaikutuksessa ja tekemisessä. Yrittäjyyden opinnot ovat avoimia kaikkien alojen opiskelijoille.

Kysy lisää

Petra Sippola

Lehtori

erikoisala: Yrittäjyys ja yritystoiminta, liiketoiminnan kehittäminen, talousoikeus

sähköposti

Petra.Sippola(a)seamk.fi

puhelin

+358406807087