SeAMK Projektiosaajaopinnot | SeAMK Y-Zone

SeAMK Projektiosaajaopinnot

PROJEKTIHALLINNAN SM-KISAAN ILMOITTAUTUMINEN ON ALKANUT!

Projektinhallinnan (PMC) mestaruuskilpailu on käynnissä.  

Kisasta

Kisa käydään 3-4 henkisin tiimein. Seamkin paras tiimi pääsee osallistumaan kaksiosaiseen kansalliseen finaaliin. Finaalin ensimmäinen osa toteutetaan 12.4. Teamsilla ja toinen osa 8.5. paikan päällä Espoossa. Seamk maksaa Espoo-osan matkat ja majoitukset. Kansallisen kilpailun voittajajoukkue pääsee Italiaan saakka (lennot ja hotelli maksetaan)! Kisa on englanninkielinen. Finaaliin osallistujien tulee olla alle 35-vuotiaita (karsintaan saavat osallistua myös yli 35-vuotiaat).

Karsinta

Ensin kuitenkin tulee osallistua karsintakierrokseen. Karsintakierros on käynnissä maaliskuun loppuun (Deadline 30.3.). Karsintakierros on englanninkielinen monivalintakoe verkossa. Tähänkin osallistutaan tiiminä. Koe kestää tunnin verran ja siinä on noin 100 monivalintakysymystä projektinhallinnasta. Aiempi projektiosaaminen tai kokemus ei ole edellytys osallistumiselle, vaikka siitä toki on etua kisassa – tärkeintä on oppiminen ja hauskanpito.

Kaikki yli 50% suoritustasoon yltävät tiimit saavat lisäksi yhden opintopisteen. Helppoa ja hauskaa!

Ilmoittautuminen

Lähetä omasi ja tiimin jäsenten tiedot Beata Taijalalle beata.taijala@seamk.fi  Tiedon lähettäjä on samalla tiimin kapteeni. Tarvittavat tiedot: Etunimi, Sukunimi, Sähköposti ja Puhelinnumero.

 

Projektiosaaminen on tärkeä työelämätaito, jota opiskelija tarvitsee oman ammattitaitonsa lisäksi. SeAMKin projektiosaajaopinnoissa opiskelija perehtyy projektien toteuttamisen kokonaisuuteen ja oppii tuomaan siihen oman asiantuntemuksensa. Opiskelija voi siten toimia muiden alan ammattilaisten kanssa projekteissa, kun puhutaan yhteistä kieltä. Projektiosaaminen tuo myös kilpailuetua muihin työnhakijoihin verrattuna.

Projektiosaaminen on tärkeää kaikilla toimialoilla niin pienessä kuin suuressakin yrityksessä tai organisaatiossa. Sitä tarvitaan projektien avustavissa tehtävissä sekä esimies- tai johtotehtävissä. Projektit ovat monenlaisen kehittämisen perusta. Projektinhallintaa tarvitaan erityisesti asiakkaille tehtävissä toimitusprojekteissa, tuotekehitysprojekteissa tai muissa kehittämishankkeissa. Kilpailuetua haetaan organisaatioissa entistä enemmän projektiammattilaisten ja projektiosaamisen avulla.

SeAMK Projektiosaaja -kokonaisuus (15 op) muodostuu viidestä opintojaksosta, joissa perehdytään mm. ketterään projektinhallintaan, projektinhallinnan digitaalisiin apuvälineisiin sekä strategiseen projektinhallintaan.

Yhteistyössä PRY:n (Projektiammattilaiset ry) kanssa on lisäksi mahdollisuus suorittaa Projektinhallinnan SM-kisa. Optiona on mahdollisuus suorittaa projektisertifikaatti.

Edeltävinä opintoina tulee olla suoritettuna Projektitoiminnan perusteet (3 op) tai Projektihallinnan perusteet (2 op) tai Basics of project management (3 op). Alakohtaiset projektiopinnot eivät käy sellaisinaan, vaan opiskelijan tulee tehdä lisäksi näyttökoe hyväksytysti ennen SeAMK projektiosaaja-opintoja. Yksittäisiä opintojaksoja voi opiskella myös sitoutumatta kokonaisuuden suorittamiseen.

Lisätietoja SeAMK Projektiosaaja -kokonaisuudesta saa lehtori Merja Jupolta sekä SeAMKin opiskelijaintrasta (vain SeAMKin opiskelijoille ja henkilöstölle).

Kysy lisää

SeAMK Y-Zone logo.

Merja Juppo

Lehtori

sähköposti

Merja.Juppo(a)seamk.fi

puhelin

+358408398622