Pk-yrittäjyyden tutkinto-ohjelma | SeAMK Y-Zone

Pk-yrittäjyyden tutkinto-ohjelma

SeAMK tarjoaa monimuotokoulutuksena erillistä Pk-yrittäjyyden tutkinto-ohjelmaa. Pk-yrittäjyyden tradenomit ovat liikkeenjohdon ammattilaisia, joilla on eväät joko oman yrityksen perustamiseen tai toimivan yrityksen kehittämiseen. Opinnoissa tähdätään pk-sektorilla työskentelyyn tai yrittäjänä toimimiseen. Liikkeenjohdon työ edellyttää yhä enemmän tiedonhankinta- ja käsittelytaitoa, yhteistyökykyä, ongelmanratkaisutaitoa, jatkuvaa oppimista ja kykyä yhdistää eri tiedon lajeja käytännön työssä. Pk-yrittäjyyden opiskelussa korostuvatkin erityisesti kokonaisvaltaiset ongelmanratkaisutaidot ja opiskelijan oma kokemusmaailma.

Osan opinnoista voi suorittaa räätälöidyissä projekteissa (ns. oppimisprojektit) esimerkiksi oman työnantajan kanssa tai, jos opiskelija liittyy Y-Zone Business HUBiin, omaa yritystoimintaa kehittäen.

Kysy lisää

SeAMK Y-Zone logo.

Osmo Mäkiniemi

Koulutuspäällikkö

sähköposti

Osmo.Makiniemi(a)seamk.fi

puhelin

+358408304268