Pk-yrittäjyyden tutkinto-ohjelma

SeAMK tarjoaa monimuotokoulutuksena erillistä Pk-yrittäjyyden tutkinto-ohjelmaa. Pk-yrittäjyyden tradenomit ovat liikkeenjohdon ammattilaisia, joilla on eväät joko oman yrityksen perustamiseen tai toimivan yrityksen kehittämiseen. Opinnoissa tähdätään pk-sektorilla työskentelyyn tai yrittäjänä toimimiseen. Liikkeenjohdon työ edellyttää yhä enemmän tiedonhankinta- ja käsittelytaitoa, yhteistyökykyä, ongelmanratkaisutaitoa, jatkuvaa oppimista ja kykyä yhdistää eri tiedon lajeja käytännön työssä. Pk-yrittäjyyden opiskelussa korostuvatkin erityisesti kokonaisvaltaiset ongelmanratkaisutaidot ja opiskelijan oma kokemusmaailma.

Osan opinnoista voi suorittaa räätälöidyissä projekteissa (ns. oppimisprojektit) esimerkiksi oman työnantajan kanssa tai, jos opiskelija liittyy SeAMK Yritystalliin, omaa yritystoimintaa kehittäen.

Kysy lisää

Osmo Mäkiniemi

Lehtori

sähköposti

Osmo.Makiniemi(a)seamk.fi

puhelin

+358408304268