Muut yrittäjyyteen liittyvät seurantatiedot | SeAMK Y-Zone

Muut yrittäjyyteen liittyvät seurantatiedot

Tulospalvelu Vipusesta on saatavissa tieto, miten suuri osa eri ammattikorkeakouluista valmistuneista toimii yrittäjinä vuosi tutkinnon suorittamisen jälkeen. Tämä taulukko on kuvattuna liitteessä, ja SeAMK on ollut kaikkina vuosina 2014-2016 neljän parhaan ammattikorkeakoulun joukossa ja vuonna 2016 paras prosenttiluvullaan 5,90 %.