Entre Intentio | SeAMK Y-Zone

Entre Intentio

Entre intentio -mittari on Seinäjoen ammattikorkeakoulun kehittämä mittaustyökalu opiskelijoiden yrittäjyysaikomusten mittaamiseen ja seurantaan. Työkalu mittaa yrittäjyysaikomusten lisäksi yrittäjyysasenteita, opiskelijan omaa uskoa pystyvyyteensä toimia yrittäjänä, opiskelijan arviota lähiympäristönsä tuesta opiskelijan mahdollista yrittäjyyttä kohtaan sekä opiskelijan yrittäjämäisyyttä. Lisäksi opiskelijaa pyydetään vastaamaan kysymyksiin siitä, millaisille yrittäjyyskursseille hän on osallistunut opintojensa aikana tai ennen opintojaan sekä yleisiin kysymyksiin opintojensa etenemisestä. Mittari perustuu Ajzenin (1991) Theory of Planned Behavior -teoriaan.

Entre intentio -mittarin ideana on selvittää yksilötasolla opiskelijan yrittäjyysaikomusten ja niihin vaikuttavien tekijöiden kehittymistä. Seinäjoen ammattikorkeakoulussa työkalua käytetään opiskelijoiden pitkittäisseurantaan yrittäjyysaikomusten osalta. Mittari auttaa myös tunnistamaan opiskelijoita, joilla on korkeat yrittäjyysaikomukset. Näille opiskelijoille voidaan räätälöidä yrittäjyyttä tukevia opintopolkuja.

Entre Intentio -mittari on tunnistettu myös kansainvälisellä tasolla. Lisää työkalusta voit lukea EE-HUB-verkkosivustolta.

Kysy lisää

Punertavahiuksinen nainen seisoo petroolinvärinen mekko päällään.

Sanna Joensuu-Salo

Tutkijayliopettaja, dosentti

erikoisala: markkinointi, yritysten kasvu, yrittäjyyskasvatus

sähköposti

Sanna.Joensuu-Salo(a)seamk.fi

puhelin

+358408680144