AVOP – valmistumisvaiheen opiskelijapalautekysely | SeAMK Y-Zone

AVOP – valmistumisvaiheen opiskelijapalautekysely

AVOP on valtakunnallinen ammattikorkeakoulujen valmistumisvaiheen opiskelijapalautekysely, jossa opiskelija arvioi ja antaa palautetta toteutuneesta koulutuksesta. Kyselyn tuloksia hyödynnetään sekä paikallisesti korkeakoulun oman toiminnan kehittämisessa että valtakunnallisesti koulutuksen ohjauksessa ja rahoituksessa. Kyselyn täyttävät kaikki ammattikorkeakouluista valmistuvat tutkinto-opiskelijat (paitsi Poliisiammattikorkeakoulu).

Kyselyssä on myös yrittäjävalmiuksien kehittymiseen liittyviä kysymyksiä. Sekä AMK-tutkintoa että ylempää AMK-tutkintoa suorittaneita pyydetään arvioimaan yrittäjäksi ryhtymiseen tarvittavan ohjauksen, neuvojen ja tietojen riittävyyttä. Ammattikorkeakoulujen tuloskeskiarvot ovat nähtävissä liitteessä AMK-tutkintojen osalta vuosilta 2015-2017 ja YAMK-tutkintojen osalta vuodelta 2016. SeAMK on menestynyt näissä tulosvertailuissa hienosti vuoden 2016 AMK-tutkinnon suorittaneiden tulosta lukuun ottamatta.

Kysy lisää

Nainen seisoo käsi neuletakin liepeessä.

Tuija Vasikkaniemi

Opetuksen kehittämispäällikkö

sähköposti

Tuija.Vasikkaniemi(a)seamk.fi

puhelin

+358408680222

Vesa Vuolio

Laatupäällikkö

sähköposti

Vesa.Vuolio(a)seamk.fi

puhelin

+358408304252