Keksintöilmoitus ja idealomake | SeAMK Y-Zone

Keksintöilmoitus ja idealomake

Keksintöilmoitus ja idealomake

Laki oikeudesta korkeakouluissa tehtäviin keksintöihin velvoittaa ammattikorkeakoulun palveluksessa olevat henkilöt tekemään keksintöilmoituksen työnantajalleen heti keksinnön tehtyään. Keksintöilmoituksen tekeminen on ensimmäinen vaihe keksinnön tai idean kaupallistamisprosessia.

Jos syntynyt idea ei ole varsinainen keksintö, mutta sitä halutaan silti jalostaa eteenpäin, voidaan täyttää idealomake.