Arvonmääritys | SeAMK Y-Zone

Arvonmääritys

Yrityksen ostaminen luentosarjassa vuorossa arvonmääritys. Luennoitsijana Juha Tall.

Ulkopuolisena asiantuntijavieraana Juha Rantanen, jolla on käytännön kokemusta yrityskaupoista jo yli 20 vuoden ajalta.

Ilmoittaudu mukaan: salla.kettunen@seamk.fi