Food Business Challenge 2022 | SeAMK Y-Zone

Food Business Challenge 2022

Food Business Challenge -ideakilpailussa etsitään ruoka-alan uusia liikeideoita ja innovaatioita pellolta pöytään. Kilpailussa on kaksi sarjaa: ideasarja, jossa haetaan korkealentoisuutta ja rohkeaa muutosta, sekä startup-sarja, jossa painottuvat liiketoimintamahdollisuudet ja toteutettavuus. Kilpailussa on finalisteille rahapalkinnot, jonka lisäksi startup-sarjan voittajalle asiantuntija-apua idean testaamiseen ja kehittämiseen.

Osallistumisaikaa 23.2.2022 klo 16 saakka. Alla osallistumisohjeet ja säännöt.

Innovation competition for agri-food sector business ideas is open again for students! English info below.

Kilpailun tarkoitus

Food Business Challenge -kilpailun tavoitteena on edistää ja nostaa esille uusia innovaatioita ja uutta liiketoimintaa ruoka-alalle. Kilpailussa huomioidaan koko ruokasektori alkutuotannosta aina kuluttajien lautaselle asti. Kilpailussa haetaan uusia liikeideoita, tuotteita tai palveluita ruoka-alan kehittämiseksi. Kilpailu on suunnattu suomalaisissa toisen asteen oppilaitoksissa opiskeleville sekä korkeakouluissa opiskeleville perustutkinto- ja jatko-opiskelijoille. Kilpailuun voi osallistua yksin tai tiiminä, suomeksi tai englanniksi. Kilpailun teemana on kestävät ruokaratkaisut.

Kilpailuaika ja osallistuminen

 • 15.11.2021 Kilpailuinfo julkistetaan – ideointi alkuun. Myös ilmoittautuminen kurssille aukeaa *
 • 3.1.2022 Food Business Challenge -verkkokurssi alkaa *
 • 3.1.-7.2.2022 Kilpailuun rekisteröityminen *
 • 23.2.2022 klo 16: Viimeinen kilpailutöiden palautuspäivä! Kilpailun ensimmäinen vaihe sulkeutuu klo 16.00.
 • 8.3.2022 Kilpailun finalistit julkistetaan
 • 24.3.2022 Food Business Challenge 2022 finaali Food Business Summit -tapahtumassa Seinäjoella (hybriditoteutus finalisteille tarvittaessa)

*Kilpailuun rekisteröityminen tapahtuu Seinäjoen ammattikorkeakoulun Food Business Challenge -kurssin kautta CampusOnlinessa / avoimessa amk:ssa / SeAMK VVO-opintoina. Kurssin laajuus 2op, finalisteille 3op. Kurssilta saa konkreettisia työkaluja ja näkökulmia idean kehittämiseen. Toisen asteen opiskelijat ja yliopisto-opiskelijat voivat osallistua kurssille avoimen amk:n kautta (maksu 10€/op) tai halutessaan palauttaa kilpailutyön ilman kurssille osallistumista. Tällöin he rekisteröityvät kisaan sähköpostitse.

Kilpailuun osallistutaan palauttamalla maksimissaan viiden (5) sivun mittainen ideakuvaus pdf-muodossa. Kilpailutyössä ei tarvitse käyttää oppilaitosten harjoitustyöpohjaa tms. formaattia, vaan muoto on vapaa. Ideakuvauksen lisäksi voi lähettää pitchaus-videon. Video ei ole pakollinen, mutta auttaa esittämään idean edustavasti ja kiinnostavasti tuomaristolle, joten niihin kannustetaan. Videon pituus saa olla maksimissaan 1 minuutti. Ideakuvaukset ja jaetut videolinkit palautetaan ensisijaisesti Moodle-kurssilla, 23.2.2022 klo 16.00 mennessä.

Ideakuvaukseen odotetaan tietoa:

 • Idean ainutlaatuisuudesta ja sen tuomasta lisäarvosta
 • Markkinoilla olevasta mahdollisuudesta tai tarpeesta
 • Kohdemarkkinoista, asiakkaista
 • Itse ideasta eli palvelusta tai tuotteesta
 • Liiketaloudellisesta näkökulmasta ja riskeistä
 • Idean toteuttamiseen tarvittavasta osaamisesta ja ulkopuolisesta asiantuntija-avusta
 • Toteutussuunnitelmasta
 • Vastuullisuudesta, miten kestävän kehityksen näkökulma on huomioitu
 • Alkuun lyhyt tiivistelmä ideasta (max. 600 merkkiä)

Ideakuvauksessa täytyy olla mukana siihen osallistuneiden opiskelijoiden nimet, oppilaitokset sekä yhteystiedot (sähköposti ja puhelinnumero). Kuvatkaa myös mahdolliset ideaa avustaneet henkilöt ja organisaatiot.

Määräajan jälkeen jätettyjä ideoita ei huomioida. Idean perille saapuminen on osallistujan vastuulla. Vastaanotetut ideat kuitataan palauttajalle.

Ensimmäiseen vaiheeseen osallistuneista ideoista tuomaristo valitsee kummastakin sarjasta kolme eniten pisteitä saanutta ideaa kilpailun finaalivaiheeseen.

Kilpailuideoiden arviointikriteerit

Kilpailuideoita arvioidaan seuraavilla kriteereillä (asteikolla 1-5):

1) Innovatiivisuus / uutuusarvo / lisäarvo

Kilpailuidea tuo uudenlaisia käytäntöjä / näkökulmia innovatiivisena tuotteena, palveluna tai ratkaisuna ruokasektorille

2) Kestävät ruokaratkaisut

Kilpailuidea huomioi kestävän kehityksen periaatteita ja mahdollisuuksia ideaan soveltuvilla tavoilla (vastuullisuus, eettisyys, jäljitettävyys, ruokaturvallisuus, ilmastokestävyys jne.)

3) Asiakaslähtöisyys

Kilpailuidea vastaa kuluttajan / asiakkaan / yrityssektorin tarpeeseen

4) Toteutettavuus

Kilpailuidealla on työssä kuvattuja liiketoimintamahdollisuuksia ja idea on toteutettavissa joko osallistujan/tiimin omalla osaamisella tai tiimin lisäksi ulkopuolisella, ideassa kuvatulla osaamisella. Toteutettavuus on huomioitu/suunniteltu työssä.

Ideasarjassa innovatiivisuuspisteet ovat painoarvolla 2.

Startup-sarjassa toteutettavuuspisteet ovat painoarvolla 2.

Kilpailun palkinnot

Molemmissa sarjoissa rahapalkinnot ovat:

 • Sarjan voittaja: 500€
 • sija: 300€
 • sija: 150€

Palkintoraha on sen saajalle veronalaista tuloa. Jos kisaan osallistuu tiiminä, tiimin voittama palkintoraha jaetaan tiimin jäsenten kesken.

Lisäksi startup-sarjan voittaja saa 3000 € arvosta asiantuntijapalveluita idean testaamiseen ja kehittämiseen. Palvelu toteutetaan Seinäjoen alueen organisaatioissa, esimerkiksi tuotekehitys-, markkinointi- tai logistiikkapalveluina (vahvistetaan tapauskohtaisesti voittajaidean tarpeen mukaan).

Tuomaristo

Kilpailun tuomaristo edustaa ruokasektorin asiantuntijaorganisaatioita ja yritysmaailmaa. Heillä on laaja ja monipuolinen osaaminen sekä ruokasektorista että yrittäjyydestä.

Tuomaristo arvioi kilpailuun osallistuneet ideat edellä mainitun kriteeristön mukaisesti. Kummankin sarjan kolme parhaat pisteet saanutta ideaa pääsevät finaaliin. Finaalivaiheessa finalistit esittelevät ideansa tuomaristolle, joka antaa palautteensa, valitsee kilpailun voittajat molemmista sarjoista ja julkistaa tulokset finaalitapahtumassa.

Tuomaristolla on oikeus päättää palkintojen jaosta toisin kuin ennalta on mainittu tai jättää palkinto osittain tai kokonaan jakamatta, mikäli se katsoo, etteivät esitetyt ideat täytä kilpailulle asetettuja tavoitteita.

Järjestäjän oikeudet ja velvollisuudet

Kilpailun järjestäjän vastuu millä tahansa perusteella kaikkia osallistuvia kohtaan yhteensä ei voi ylittää näissä virallisissa säännöissä mainitun tuen ja palkinnon määrää ja arvoa. Kilpailun osallistujat vapauttavat kilpailun järjestäjän kaikesta vastuusta, joka voi aiheutua tai väitetään aiheutuneen osallistumisesta tähän kilpailuun, pilotoinnista, palkinnon lunastamisesta tai sen käyttämisestä. Kilpailun järjestäjällä on oikeus keskeyttää kilpailu liian pienen osallistujamäärän vuoksi ja jättää tällöin myös palkinto jakamatta.

Osallistujien oikeudet ja velvollisuudet

Tekijänoikeudet ja muut immateriaalioikeudet kilpailuehdotuksiin säilyvät osallistujilla. Osallistuja vakuuttaa omistavansa oikeudet idean, tuotteen tai palvelun toteuttamiseen, eikä riko ehdotuksellaan kolmannen osapuolen oikeuksia. Kilpailun järjestäjät varaavat itselleen oikeuden julkaista kilpailuesityksistä materiaalia ilman muuta korvausta. Mikäli ehdotukset sisältävät keksintöjä tai liikesalaisuuksia, voidaan ehdotukseen sisältyvät yksittäiset ehdot osallistujan esityksestä julistaa salaiseksi. Kilpailuun osallistuvan liikeidean pitää kuitenkin yleisellä tasolla kuvattuna olla julkinen. Osallistujan on selkeästi kirjallisesti merkittävä salaisena pidettävä tieto salaiseksi sekä ilmoitettava salassapidon perusteet.

Kilpailun järjestäjä

Food Business Challenge -kilpailun järjestää Seinäjoen ammattikorkeakoulu (SeAMK) yhteistyössä alueen muiden toimijoiden kanssa. Kilpailukonsepti on luotu osana AB Seinäjoki -hanketta, jossa on kehitetty erilaisia toimintamalleja ruoka-alan innovaatioyhteisön kehittämiseksi. Hanke on saanut rahoituksensa Pirkanmaan liitosta, Euroopan aluekehitysrahastosta ja Seinäjoen kaupungilta. Konseptia ovat olleet kehittämässä SeAMK, Seinäjoen yliopistokeskus, Into Seinäjoki sekä Luonnonvarakeskus. Vuoden 2022 kilpailua rahoittavat SeAMK, Seinäjoen yliopistokeskus ja Into Seinäjoki.

Säännöt koskevat kaikkia osallistujia. Osallistumalla kilpailuun osanottajat sitoutuvat noudattamaan tätä kilpailuohjelmaa ja kilpailun järjestäjän päätöksiä. Kilpailun järjestäjä pidättää itsellään oikeuden muutoksiin.

Lisätietoa

Järjestäjä informoi kilpailun etenemisestä Food Business Challengen Facebook-profiilissa. Finaaliin päässeille ilmoitetaan sähköpostitse.

Kilpailua koskevat kysymykset sähköpostitse: foodbusinesschallenge@seamk.fi

Lisätiedot:

Soila Huhtaluhta | soila.huhtaluhta(a)seamk.fi, puh. 040 868 0604

 

Lisätiedot

Soila Huhtaluhta

Soila Huhtaluhta

Asiantuntija TKI, tuntiopettaja

sähköposti

Soila.Huhtaluhta(a)seamk.fi

puhelin

+358408680604